Tannleger med spesialistutdannelse innen tannregulering

Ca. 30% av barnekullene i Norge har et behandlingsbehov med hensyn til trangstilling og bittfeil som Helfo gir refusjon til. Ved første møte i klinikken innhentes ulike data ved hjelp av klinisk undersøkelse, foto og røntgenbilder samt avtrykk eller scanning av tenner og kjevekam ved behov. Ved neste besøk har kjeveortopeden gått gjennom disse og pasient og foresatte mottar informasjon om diagnose og ulike behandlingsalternativer.

Dersom pasienten har krav på refusjon fra Helfo, søkes dette inn direkte av klinikken som har direkteoppgjør med Helfo.

Ulike bittavvik behandles ofte i ulik alder. Det kan være alt fra seks - sju år til godt voksen alder.

Behandlingsmetoder

Det finnes flere ulike behandlingalternativer tilpasset ulike diagnoser. Behandling kan være;

  • Avtagbare plater som flytter tenner og kan påvirke vekst.
  • Fastsittende klosser(vanlig tannregulering).
  • Alignere - et ulikt antall plater som flytter tenner.

Hos oss i Namsos kjeveortopedi har vi to spesialister innen tannregulering. Vi tilbyr god og trygg behandling og vi har lang erfaring innen feltet.

Helforefusjon

Ulike bittavvik kan gi refusjon fra folketrygden(Helfo). Refusjonen gis etter alvorlighetsgrad og utregnes fra offentlige takster. De fleste offentlige og private tannleger og tannlegespesialister har en noe høyere takst.

Aldersgrensen for tannregulering med Helforefusjon er generelt til og med det året du fyller 20 år. Noen unntak finnes også for voksne pasienter. Søsken som har gjennomgått kjeveortopedisk behandling og mottatt støtte fra Helfo kan også utløse en søskenmoderasjon. Det må fremlegges henvisning fra tannlege eller tannpleier før Helforefusjonen kan aktiveres.

damon-q-metal-brace
IMG_1133
IMG_7520